ONDERWIJSVISIE

De visie van ons instituut op de audiovisuele markt en onderwijs

Ons college is gespecialiseerd in opleidingen/trainingen voor cameramensen, editors en iedereen die te maken heeft met media. Hiervoor onderhoudt het college nauwe banden met toonaangevende audiovisuele bedrijven, journalisten, regisseurs en andere media-professionals. Voor iedere media-gerelateerde opleiding, advies of informatie-vraagstuk is men bij onze organisatie aan het juiste adres.

Media-onderwijs op het hoogste niveau

Het niveau van de trainingen/studies aan het Cameracollege valt het best te vergelijken met HBO, waarbij de nadruk vooral ligt op inhoud, interactie, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en vergaande technische kennis/vaardigheden.
Een student aan het college is dan ook niet enkel technicus, maar weet op een aantrekkelijke manier inhoud te vertalen naar een bruikbaar product voor Televisie, Film of andere media.
Het hoge eind-niveau kan ook door studenten met weinig ervaring, kennis of vooropleiding worden bereikt, aangezien iedere studie veel individuele aandacht bevat voor de student: klassen zijn over het algemeen niet groter dan 4 studenten per keer en docenten zijn makkelijk te benaderen door de student, ook buiten college-uren.
Kernstudies aan het Cameracollege hebben als uitstroomrichtingen: camerawerk, editing of allround audiovisuele medewerker.
Veel studies worden gekenmerkt door vergaande theorie- en praktijkoefeningen, waarbij de verhouding theorie/praktijk 30%/70% is.
Naast college-dagen wordt veel theoretische ondersteuning ook door het college aangeboden via een Electronische Leeromgeving op de studentenportal, waar docenten altijd zijn te benaderen en waar studenten leeropdrachten, aanvullende informatie, portfolio-opdrachten en tentamens kunnen vinden en maken.
Studenten krijgen zo dus extra begeleiding bij het thuiswerk. Middels deze Electronische Leeromgeving kunnen docenten de vorderingen en probleempunten van studenten inzichtelijk krijgen en hier tijdens de lessen op bijsturen.
Ook krijgen studenten over bepaalde onderwerpen readers of aanvullende studieboeken mee.
Bij opleidingen wordt zowel theorie als praktijk getoetst dmv examens. De Examencommissie is hiervan de uitvoerende instantie.
Examens worden gehouden volgens de Onderwijs- en Examenregeling.

Korte, maar uitgebreide trainingen

Het college biedt camera, editing, productie en andere media-opleidingen aan in zeer kleine klassen. Voor de meeste cursussen geldt een maximum van vier studenten per studie. Zo kunnen we binnen korte tijd veel behandelen en gericht -individueel- bijsturen.
Verder wordt op theoretisch vlak ondersteuning geboden door de Electronische Leeromgeving (ELO) van het Cameracollege; tijdens de college’s heeft de docent dan meer tijd om bij te sturen of zich te richten op praktijk-oefeningen.
Deze manier van lesgeven maakt ons college uniek in Nederland.

Uitgangspunten voor ons onderwijs

1. AV-Technici moeten diepere kennis van audio-/videotechniek hebben, dan de kennis die van belang is voor basishandelingen. Hierdoor kunnen ze excelleren en optimaler presteren in hun vakgebied.
2. AV-Technici moeten een gedegen kennis hebben van de productieprocessen binnen de broadcast/professionele markt, ook al hebben zij daar in eerste instantie weinig raking mee in hun eigen werkzaamheden.
3. AV-Technici moeten kennis en vaardigheden hebben in regie en journalistiek, om inhoud zo duidelijk en origineel mogelijk te kunnen visualiseren en communiceren. Daarnaast maakt dit hen zelfregisserend en daarmee breed inzetbaar.
4. Multi-inzetbaarheid. Een cameraman moet kennis hebben van editing, een editor moet kennis hebben van audio etc. etc. Kruisbestuiving in kennis en vaardigheden zodat begrip ontstaat voor (on)mogelijkheden in audiovisuele productie. Daardoor is een AV-technicus beter inzetbaar en worden zijn kansen op de markt vergroot.
5. Inhoudelijke medewerkers (redakteuren, journalisten, regisseurs, presentators) moeten kunnen vertrouwen op de dienstverlening en klantvriendelijkheid van AV-technici.
6. Sociale vaardigheden zijn voor alle audiovisuele medewerkers van het grootste belang.
7. Onze opleidingen en trainingen zijn voor iedereen toegankelijk (mits aan toelatingscriteria is voldaan).
8. Onderwijs en examinering zijn strikt gescheiden om objectiviteit te waarborgen.
9. Media-onderwijs dient met behulp van de modernste educatieve hulpmiddelen te geschieden.
10. Trainingen en opleidingen zijn altijd maatwerk: studenten verdienen en krijgen een hoge mate van individuele begeleiding en persoonlijke feedback van docenten.
11. College’s dienen dan ook uit niet meer dan 4 studenten per docent te bestaan.
12. Onderwijs dient gestructureerd plaats te vinden, binnen duidelijk omschreven curriculum.
13. Examens en certificering geschiedt enkel middels de afspraken zoals die in beoordelingsvoorschriften zijn vastgelegd.
14. Onderwijs dient transparant en duidelijk te zijn.
15. Media-onderwijs kan enkel plaatsvinden indien goed ondersteund met moderne hardware en software (camera’s, editsuites e.d.). Deze apparatuur moet het meest gangbaar zijn in de sector waar studenten in werkzaam zullen zijn.
16. Opleidingen en examens dienen regelmatig getoetst te worden door externe instanties en eventueel aangepast naar de eisen van dat moment.
17. Lesgeld voor opleidingen en trainingen moet realistisch in verhouding zijn met de kosten.

De medewerkers

Onze docenten zijn nog steeds werkzaam als cameraman, editor, regisseur of producent en weten daardoor als geen ander wat er vandaag de dag nodig is om, bijvoorbeeld, als cameraman te werken.
Daarnaast zijn onze docenten didactisch onderlegd en krijgen ze regelmatig trainingen op het gebied van onderwijs en examineren.
Incidenteel maken we voor bepaalde maatwerkcursussen gebruik van gastdocenten die uit de televisiewereld of uit het bedrijfsleven afkomstig zijn.
Verder bestaat het instituut uit een examencommissie; die zorgdraagt voor de (eind)beoordelingen, en ondersteunende afdelingen zoals: facilitair, studentenadministratie, consultancy, ICT.

Wie zijn onze klanten ?

Ons onderwijs-instituut leidt verschillende studenten op. Van jong tot oud, man of vrouw, zeer ervaren tot totaal geen ervaring.Verschillende overheden, instanties, omroepen, freelancers en audiovisuele bedrijven weten ons te vinden, maar ook particulieren die het vak in willen, zijn van harte welkom.
Wij voeren regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder onze klanten, om onze dienstverlening te verbeteren, indien nodig.

Wie controleert het Cameracollege ?

Het Cameracollege staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.(CRKBO)
Deze instantie controleert op organisatorische inrichting en kwaliteitsborging van onderwijs.
Daarnaast laat het Cameracollege zich controleren door bevoegde instanties en personen op onderwijs- en examengebied en bestaan Intern duidelijke procedures voor periodieke evaluatie en analyse.

Maatwerk-oplossingen

Voor bijscholing, omscholing, specialistische mediatrainingen biedt het Cameracollege verschillende passende maatwerk-oplossingen aan.

Kijk onder “maatwerk” (in het hoofdmenu onder “studies”) voor de mogelijkheden.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen