BESTUUR

Taken Bestuur

Aan het bestuur komen alle taken en bevoegdheden ten aanzien van het bestuur van het instituut toe.

Reglement

Het instituut heeft een bestuursreglement.
In het bestuursreglement wordt vastgesteld:
a. de organisatorische eenheden van het Cameracollege;
b. welke bevoegdheden het bestuur heeft overgedragen;
c. welke studies in het instituut zijn ondergebracht;
d. de wijze van benoemen en samenstellen van de commissies.

Huiding bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit:
-dhr. MML Bossers (voorzitter)
-mevr. A. Meewis
-mevr. J. de Leeuw

Overdracht bevoegdheden

Het bestuur kan medewerkers opdragen de aan hem toekomende bevoegdheden namens het bestuur uit te oefenen.
Indien deze bevoegdheid een bevoegdheid betreft tot het vaststellen van regelingen, behoeft de betreffende regeling de goedkeuring van het bestuur.

Contactgegevens

Bestuur Cameracollege
bestuur@cameracollege.nl
Schapendreef 3
4824 AM Breda

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen