Het onderwijsinstituut

Korte Kennismaking met het Cameracollege

Het Cameracollege is gevestigd in de MocoMoco studio in Breda, Noord-Brabant, bij de grens met België. Ons college is gespecialiseerd in opleidingen/trainingen voor cameramensen, editors en iedereen die te maken heeft met media.Hiervoor onderhoudt het college nauwe banden met toonaangevende audiovisuele bedrijven, journalisten, regisseurs en andere media-professionals.
Voor iedere media-gerelateerde opleiding, advies of informatie-vraagstuk is men bij onze organisatie aan het juiste adres.

De medewerkers:

Onze docenten zijn nog steeds werkzaam als cameraman, editor, regisseur of producent en weten daardoor als geen ander wat er vandaag de dag nodig is om, bijvoorbeeld, als cameraman te werken.
Daarnaast zijn onze docenten didactisch onderlegd en krijgen ze regelmatig trainingen op het gebied van onderwijs en examineren.
Incidenteel maken we voor bepaalde maatwerkcursussen gebruik van gastdocenten die uit de televisiewereld of uit het bedrijfsleven afkomstig zijn.
Verder bestaat het instituut uit een bestuur, Examencommissie; die zorgdraagt voor de (eind)beoordelingen, de Klachtencommissie , de Commissie van Beroep voor de Examens en ondersteunende afdelingen zoals: facilitair, administratie, helpdesk/ICT.

Wie zijn onze klanten ?

Ons onderwijs-instituut leidt verschillende studenten op. Van jong tot oud, man of vrouw, zeer ervaren tot totaal geen ervaring. Onze klanten zijn: overheidsinstanties (o.a. ministeries), omroepen, uitkeringsinstanties (UWV), videoproductie-bedrijven, facilitaire bedrijven, journalistieke medewerkers, verschillende bedrijven/afdelingen, freelance cameramensen/editors, maar ook particulieren die het vak in willen, zijn van harte welkom.
Wij voeren regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder onze klanten, om onze dienstverlening te verbeteren, indien nodig.

Zakelijke informatie:

Het Cameracollege is als onderwijs-instituut een afdeling van Camuse (VOF).
Camuse specialiseert zich in het leveren van diensten en faciliteiten aan of voor de media.
Andere afdelingen van Camuse zijn onder andere: Camuse (verhuur en dienstverlening) en MocoMoco (motioncontrol).
Indien u bij het Cameracollege een studie inkoopt, zal betaling op rekening van Camuse geschieden.
Tel 076- 303 62 65
Schapendreef 3
4824 AM Breda
KvK Breda 85514101
Rabobank IBAN: NL92 RABO 0121464709

Wat maakt het Cameracollege bijzonder ?

1. Onze trainingen en opleidingen worden enkel in kleine klassen gegeven; over het algemeen zijn er niet meer dan 4 studenten per klas.
2. Daarnaast werkt het Cameracollege als enige particuliere opleider met een beoordelingssysteem voor de kernstudies (Camera, Editing, Opleiding Audiovisuele Medewerker).
Dit houdt in dat studenten enkel bij een goede eind-beoordeling, door de Examencommissie, recht hebben op het Certificaat.
3. Daarnaast wordt er bij het college enkel gewerkt met de meest moderne en meest voorkomende professionele apparatuur en software.
Hiermee garanderen wij kwaliteit en waarde van het Cameracollege Certificaat.

Media-onderwijs op het hoogste niveau:

Het niveau van de trainingen/studies aan het Cameracollege valt het best te vergelijken met HBO, waarbij de nadruk vooral ligt op inhoud, interactie, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en vergaande technische kennis/vaardigheden.
Een student aan het college is dan ook niet enkel technicus, maar weet op een aantrekkelijke manier inhoud te vertalen naar een bruikbaar product voor Televisie, Film of andere media.
Het hoge eind-niveau kan ook door studenten met weinig ervaring, kennis of vooropleiding worden bereikt, aangezien iedere studie veel individuele aandacht bevat voor de student: klassen zijn over het algemeen niet groter dan 4 studenten per keer en docenten zijn makkelijk te benaderen door de student, ook buiten college-uren.
Kernstudies aan het Cameracollege hebben als uitstroomrichtingen: camerawerk, editing of allround audiovisuele medewerker.
Veel studies worden gekenmerkt door vergaande theorie- en praktijkoefeningen, waarbij de verhouding theorie/praktijk 30%/70% is.
Naast college-dagen wordt veel theoretische ondersteuning ook door het college aangeboden via een Electronische Leeromgeving op de studentenportal, waar docenten altijd zijn te benaderen en waar studenten leeropdrachten, aanvullende informatie, portfolio-opdrachten en tentamens kunnen vinden en maken.
Studenten krijgen zo dus extra begeleiding bij het thuiswerk. Middels deze Electronische Leeromgeving kunnen docenten de vorderingen en probleempunten van studenten inzichtelijk krijgen en hier tijdens de lessen op bijsturen.
Ook krijgen studenten over bepaalde onderwerpen readers of aanvullende studieboeken mee.
Bij opleidingen wordt zowel theorie als praktijk getoetst dmv examens. De Examencommissie is hiervan de uitvoerende instantie.
Examens worden gehouden volgens de Onderwijs- en Examenregeling.

Korte, maar uitgebreide studies:

Het college biedt camera, editing, productie en andere media-opleidingen aan in zeer kleine klassen. Voor de meeste cursussen geldt een maximum van vier studenten per studie. Zo kunnen we binnen korte tijd veel behandelen en gericht -individueel- bijsturen.
Verder wordt op theoretisch vlak ondersteuning geboden door de Electronische Leeromgeving (ELO) van het Cameracollege; tijdens de college’s heeft de docent dan meer tijd om bij te sturen of zich te richten op praktijk-oefeningen.
Deze manier van lesgeven maakt ons college uniek in Nederland.

De Faciliteiten van het Cameracollege

Het instituut is gevestigd in de Mocomoco Studios te Breda. Alle faciliteiten voor trainingen en mediaproductie zijn hier aanwezig, zowel binnen de collegemuren als op locatie buiten de deur.
Zo beschikt het college over: een studio-ruimte, editsuites, leslokalen (uitgerust met digitale technieken), een mediacafe, lees/stilteruimte en winkel(tje).
De apparatuur en software is modern en marktconform. Er wordt enkel met topmerken gewerkt: Sony, Sennheiser, Avid, Dedo, Lowell, Arri, Electrovoice, Behringer, Sachtler, etc. etc.
Studenten hoeven niet samen te werken met apparatuur, maar krijgen ieder een eigen set.

Wie controleert het Cameracollege ?

Het Cameracollege staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.(CRKBO)
Deze instantie controleert op organisatorische inrichting en kwaliteitsborging van onderwijs.
Daarnaast laat het Cameracollege zich controleren door bevoegde instanties en personen op onderwijs- en examengebied en bestaan Intern duidelijke procedures voor periodieke evaluatie en analyse.

Maatwerk-oplossingen:

Voor bijscholing, omscholing, specialistische mediatrainingen biedt het Cameracollege verschillende passende maatwerk-oplossingen aan.
Kijk onder “maatwerk” (in het hoofdmenu onder “studies”) voor de mogelijkheden.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen