Cameracollege Certificaat

Cameracollege Certificaat

De twee Cameracollege-getuigschriften zijn duidelijk herkenbaar aan het Cameracollege-logo en het opschrift “CERTIFICAAT” of “DIPLOMA” .
Beide type certificaten dienen ALTIJD een dagtekening te hebben en een handtekening van de hoofddocent.
Verder zijn beide certificaten voorzien van het wapen van Nederland..
Voor deelname certificaten geldt dat er geen stempel van de Examencommissie wordt geplaatst.
Diploma’s hebben een stempel van de Examencommissie alsmede het eindcijfer op de voorzijde.

Type Certificaten

Het Cameracollege geeft de volgende getuigschriften uit:


1. Certificaten; indien een student tijdens alle lessen van een TRAINING aanwezig is geweest


2. Diploma’s; indien een student voor zijn/haar OPLEIDING, na toetsing door de Examencommissie, een voldoende (lees: tenminste een 6) als eindbeoordeling heeft behaald.

Beveiliging Certificaten

De Beveiligingskenmerken van de Cameracollege getuigschriften voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap, volgens de regeling modellen diploma’s .
De beveiligingskenmerken zijn:
gevergeerd papier (120 grams)
uniek watermerk (Kroon)
Chemische beveiliging
onzichtbare vezels in drie kleuren die oplichten onder UV-licht
2-fasen foliedruk in zilver
raster in twee kleuren
preegstempel van wapen Nederlandse leeuw

Verantwoordelijke instantie

Examencommissie Cameracollege
Schapendreef 3
4824 AM Breda
Examencommissie@cameracollege.nlOpleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen