Diploma's en Certificaten

Cameracollege Getuigschriften

De twee Documenten die na afronding van een training of opleiding worden verstrekt,  zijn duidelijk herkenbaar aan het Cameracollege-logo en het opschrift “CERTIFICAAT” of “DIPLOMA” .
Beide type documenten dienen ALTIJD een dagtekening te hebben en een handtekening van de hoofddocent.
Verder zijn beide certificaten voorzien van het wapen van Nederland.
Diploma’s hebben een stempel van de Examencommissie.
Voor Certificaten geldt dat er geen stempel van de Examencommissie wordt geplaatst.

Certificaat of Diploma

Het Cameracollege geeft de volgende getuigschriften uit:


1. Certificaten; indien een student tijdens alle lessen van een TRAINING aanwezig is geweest


2. Diploma’s; indien een student voor zijn/haar OPLEIDING, na toetsing door de Examencommissie, een voldoende (lees: tenminste een 6) als eindbeoordeling heeft behaald.

Verantwoordelijke instantie

Examencommissie Cameracollege
Schapendreef 3
4824 AM Breda
Examencommissie@cameracollege.nl

Beveiliging Certificaten en Diploma's

De Beveiligingskenmerken van de Diploma’s en Certificaten voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap, volgens de regeling modellen diploma’s .
De beveiligingskenmerken zijn:
gevergeerd papier (120 grams)
uniek watermerk (Kroon)
Chemische beveiliging
onzichtbare vezels in drie kleuren die oplichten onder UV-licht
2-fasen foliedruk in zilver
raster in twee kleuren
preegstempel van wapen Nederlandse leeuw

NRTO Keurmerk

Als lid van de NRTO wordt het Cameracollege getoetst door een onafhankelijke, externe certificerende instelling, die controleert of het instituut aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding voldoet. Het Cameracollege bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Het Cameracollege voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van docenten. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerkOpleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen