Cameracollege Certificaat

Cameracollege Certificaat

De twee Cameracollege-certificaten zijn duidelijk herkenbaar aan het Cameracollege-logo en het opschrift “CERTIFICAAT”.
Beide type certificaten dienen ALTIJD een dagtekening te hebben en een handtekening van de hoofddocent.
Verder zijn beide certificaten voorzien van het wapen van nederland en hebben certificaten een verloop in kleur oranje/rood naar lichtgrijs.
Voor deelname certificaten geldt dat er geen achterdruk is en geen stempel van de Examencommissie wordt geplaatst.
Eindniveau-certificaten hebben een achterdruk, met duidelijk vermeld uit welke modules de Opleiding heeft bestaan, met de cijfers van de verschillende toetsmomenten.
Verder heeft een Eindniveau-certificaat een stempel van de Examencommissie alsmede het eindcijfer op de voorzijde.

Type Certificaten

Het Cameracollege geeft de volgende certificaten uit:


1. Deelname-certificaten; indien een student tijdens alle lessen van een TRAINING aanwezig is geweest


2. Eindniveau-certificaten; indien een student voor zijn/haar OPLEIDING, na toetsing door de Examencommissie, een voldoende (lees: tenminste een 6) als eindbeoordeling heeft behaald.

Beveiliging Certificaten

De Beveiligingskenmerken van de Cameracollege certificaten voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap, volgens de regeling modellen diploma’s .
De beveiligingskenmerken zijn:
gevergeerd papier (120 grams)
uniek watermerk (Kroon)
Chemische beveiliging
onzichtbare vezels in drie kleuren die oplichten onder UV-licht
2-fasen foliedruk in zilver
raster in twee kleuren
preegstempel van wapen Nederlandse leeuw

Verantwoordelijke instantie

Examencommissie Cameracollege
Van Aldegondebaan 7
4615 AZ Bergen op Zoom
Examencommissie@cameracollege.nlOpleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen