Studievorm en niveau

Studievorm

Het Cameracollege kent twee studie-vormen:

Training

Een studie zonder eindtoetsing.
Deelnemers ontvangen aan het eind van de training per definitie een certificaat.
Dit certificaat is een bewijs van deelname en is geen referentie van bekwaamheid.

Opleiding

Een studie met eindtoetsing.
Deelnemers worden tijdens de opleiding getoetst doormiddel van tentamens, portfolio-opdrachten en aan het eind van de opleiding getoetst door de examencommissie op kennis en vaardigheden, doormiddel van een examen.
Enkel na het met goed gevolg afsluiten van de studie wordt het Cameracollege Diploma uitgereikt.
Dit Diploma–met stempel van de Examencommissie- is een referentie van bekwaamheid en kan ook tijdens sollicitaties als dusdanig worden beschouwd.

Niveaus

Het verkort beroepsonderwijs aan het Cameracollege kan het best worden vergeleken met HBO-niveau.
Dat betekent dat de lessen inhoudelijk en technisch diepgaand zijn en het tempo hoog ligt.

NRTO Keurmerk

Het Cameracollege bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Het Cameracollege voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van docenten.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen