Medewerkers: docenten

Medewerkers en Docenten

Ons college is gespecialiseerd in opleidingen/trainingen voor cameramensen, editors en iedereen die te maken heeft met media.Hiervoor onderhoudt het college nauwe banden met toonaangevende audiovisuele bedrijven, journalisten, regisseurs en andere media-professionals. Voor iedere media-gerelateerde opleiding, advies of informatie-vraagstuk is men bij onze organisatie aan het juiste adres. Hierbij krijgt u onderwijs van ervaren vakdocenten.

De docenten

Onze docenten zijn nog steeds actief als cameraman, editor, regisseur, journalist of producent en weten daardoor als geen ander wat er vandaag de dag nodig is om in deze branche te werken. Daarnaast zijn onze docenten didactisch onderlegd en krijgen ze regelmatig trainingen op het gebied van onderwijs en examineren. Incidenteel maken we voor bepaalde maatwerkcursussen gebruik van gastdocenten die uit de televisiewereld of uit het bedrijfsleven afkomstig zijn. Men mag niet zomaar lesgeven aan het cameracollege; een docent moet aantoonbaar over lesgevende kwaliteiten beschikken. Wij toetsen dit periodiek en geven docenten (bij)scholing indien nodig. Maar ook onafhankelijke instanties controleren het Cameracollege regelmatig op de kwaliteit van organisatie en onderwijs. Zo staat het Cameracollege geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en bezit het  instituut het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Het Cameracollege voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over onze diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van docenten. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.  Hierdoor zijn studenten verzekerd van een grote kwaliteit op het gebied van onderwijs. 

Verder geldt dat een docent minstens 10 jaar op hoog professioneel niveau werkzaam moet zijn voor toonaangevende opdrachtgevers, voordat hij/zij kan worden aangenomen bij het Cameracollege. Ze zijn lid van (ere-)organisaties zoals het Netherlands Society of Cinematographers (N.S.C.), de Colorist Society International (C.S.I.) of het Guild of Television Cameramen (G.T.C). Hierdoor blijven ze door trainingen / vakliteratuur en beurzen op de hoogte van (en dragen bij aan) ontwikkelingen in de markt. Bijkomende eis aan Cameracollege-docenten is: het ontwikkelen van proefschriften en/of literatuur als maatschappelijke verantwoording naar de markt. 

Verantwoordelijk voor aanname en functioneren van docenten is de hoofddocent van het Cameracollege.

Andere medewerkers

Naast de docenten bestaat het instituut uit een Examencommissie; die zorgdraagt voor de (eind)beoordelingen, een klachtencommissie, de Commissie van Beroep voor de Examens en ondersteunende afdelingen zoals: facilitair, Administratie, helpdesk/ICT.

Opleidingen & Trainingen

Opleidingen & Trainingen